[Quản Lý]


Tại đây, quý khách hàng có thể nhập Email hoặc SĐT đã đăng ký dịch vụ với chúng tôi để theo dõi thông tin, tình trạng về các dịch vụ của bạn qua trang wap Quản Lý Các Dịch Vụ Tại Tin Học PQS bằng liên kết: https://quanly.tinhocpqs.com

Trang Quản Lý Các Dịch Vụ tại Tin Học PQS: [ Click here… ]

Quản Trị tên miền (Domain): [ Click here… ]

Quản Trị lưu trữ (Hosting): [ Click here… ]

Quản lý tình trạng đặt hàng (Website): [ Click here… ]

Trang iBOOK Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ (Hosting, Domain, Website, Product, Service):Click here… ]

Mọi thông tin quý khách hàng xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi [tại đây] hoặc vào trang hỗ trợ [tại đây] để tham khảo các câu hỏi có sẳn.