Gói Hosting VPS 3 (Hosting cao cấp)


Hãy điền đầy đủ thông tin. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau khi nhận được biểu mẫu này.

Hosting Cao Cấp 3

Thông tin về gói Hosting Cao Cấp 3:

 • Gói Tăng tốc
 • 550,000 VNĐ/tháng
 • 30,000 MB Lưu trữ
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không gới hạn Database
 • Không giới hạn Domain
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn Parked domains
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn Forwarders
 • Dist Lists
 • Không giới hạn FTP accounts
 • Full All control
 • Sao lưu tự động Hàng ngày miễn phí
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Uptime 99.9%
 • CPU 200%
 • MySQL CPU 200%
 • Hợp đồng tối thiểu 3 tháng

  Quay lại danh sách các gói Hosting Cao Cấp tại đây