Đổi thông tin chủ thể


∴ Đổi tên chủ thể tên miền Việt Nam:

Đối tượng được thay đổi tên chủ thể tên miền:

  • Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thay đổi tên sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
  • Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khách hàng có nhu cầu thay đổi thông tin chủ sở hữu tên miền hoàn thiện thủ tục gồm:

– Đơn đề nghị thay đổi thông tin chủ sở hữu tên miền có chữ ký, ghi rõ họ tên của chủ thể; đóng dấu (đối với tổ chức) + bản photo CMND có chứng thực của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức).

Bản khai dành cho tổ chức [Tại đây]

Bản khai dành cho cá nhân [Tại đây]

– Bổ sung bản khai đăng ký tên miền có chữ ký của chủ thể, đóng dấu (đối với tổ chức) + bản photo CMND có chứng thực của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức) [Tại đây]

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải xuất trình bản gốc hoặc nộp kèm theo bản sao có chứng thực quyết định thay đổi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, quyết định thay đổi họ, tên đối với cá nhân.

*Lưu ý: Trong đơn chủ thể nêu rõ thông tin về tên chủ thể cần thay đổi và các cam kết chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp.

∴ Đổi tên chủ thể tên miền Quốc tế:

Khách hàng có nhu cầu thay đổi thông tin chủ sở hữu tên miền hoàn thiện thủ tục gồm:

– Đơn đề nghị thay đổi thông tin chủ sở hữu tên miền có chữ ký, ghi rõ họ tên của chủ thể cũ và mới; đóng dấu (đối với tổ chức) + bản photo CMND có chứng thực của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức) [Tại đây]

– Bổ sung bản khai đăng ký tên miền có chữ ký của chủ thể, đóng dấu (đối với tổ chức) + bản photo CMND có chứng thực của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức) nếu thiếu [Tại đây]

– Phí dịch vụ thay đổi thông tin tên miền Quốc tế: Miễn phí

*Lưu ý: Trong đơn chủ thể nêu rõ thông tin về tên chủ thể cần thay đổi và các cam kết chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp.

Các trường hợp không được đổi tên chủ thể:

  • Tên miền đang trong quá trình xử lý tranh chấp
  • Tên miền hết hạn sử dụng.
  • Tên miền đang xử lý vi phạm.
  • Tên miền đang trong trạng thái pendingTransfer.
  • Tên miền đang trong trạng thái pendingDelete.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi thông tin chủ thể tên miền hợp lệ. Nhà đăng ký tên miền sẽ thông báo kết quả tới chủ thể tên miền.

Bạn chưa có tên miền?
Xem Bảng Giá Tên Miềnđăng ký ngay một tên miền để bảo vệ thương hiệu của bạn.

Đăng ký ngay - Web60s.vn

Mọi thông tin quý khách hàng xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi [tại đây] hoặc vào trang hỗ trợ [tại đây] để tham khảo các câu hỏi có sẳn.