Bảng giá Tên Miền


TÊN MIỀN VIỆT NAM

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

Đuôi tên miền Phí đăng ký (Lần đầu)
(Đã bao gồm VAT 10%)
Phí duy trì/ Năm
(Đã bao gồm VAT 10%)
Đăng ký
.vn 295,000 VNĐ
247,500 VNĐ
455,000 VNĐ
402,500 VNĐ
Đăng ký ngay
.com.vn
.net.vn
.biz.vn
295,000 VNĐ
247,500 VNĐ
335,000 VNĐ
292,500 VNĐ
Đăng ký ngay
.gov.vn
.org.vn
.edu.vn
.pro.vn
.ac.vn
.info.vn
.health.vn
.int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
160,000 VNĐ
140,000 VNĐ
190,000 VNĐ
170,000 VNĐ
Đăng ký ngay
.name.vn 35,000 VNĐ 40,000 VNĐ Đăng ký ngay
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí 50,000 VNĐ Đăng ký ngay

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

Đuôi tên miền Phí đăng ký mới
(Chưa bao gồm VAT 10%)
Phí duy trì/ Năm
(Chưa bao gồm VAT 10%)
Đăng ký
.com 230,000 VNĐ 260,000 VNĐ Đăng ký ngay
.net 260,000 VNĐ 290,000 VNĐ Đăng ký ngay
.org 250,000 VNĐ 280,000 VNĐ Đăng ký ngay
.biz 260,000 VNĐ 290,000 VNĐ Đăng ký ngay
.info 250,000 VNĐ 280,000 VNĐ Đăng ký ngay
.asia 350,000 VNĐ 370,000 VNĐ Đăng ký ngay
.mobi 400,000 VNĐ 430,000 VNĐ Đăng ký ngay
.xxx 2,280,000 VNĐ 2,430,000 VNĐ Đăng ký ngay
.tv 800,000 VNĐ 860,000 VNĐ Đăng ký ngay
.co 720,000 VNĐ 760,000 VNĐ Đăng ký ngay

TÊN MIỀN QUỐC TẾ MỞ RỘNG

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

Đuôi tên miền Phí đăng ký mới
(Chưa bao gồm VAT 10%)
Phí duy trì/ Năm
(Chưa bao gồm VAT 10%)
Đăng ký
.xyz 240,000 VNĐ
29,000 VNĐ
260,000 VNĐ Đăng ký ngay
.top 350,000 VNĐ 370,000 VNĐ Đăng ký ngay
.us 220,000 VNĐ 230,000 VNĐ Đăng ký ngay
.in 270,000 VNĐ 290,000 VNĐ Đăng ký ngay
.co.in 170,000 VNĐ 190,000 VNĐ Đăng ký ngay
.firm.in 170,000 VNĐ 190,000 VNĐ Đăng ký ngay
.net.in 170,000 VNĐ 190,000 VNĐ Đăng ký ngay
.org.in 170,000 VNĐ 190,000 VNĐ Đăng ký ngay
.com.co 390,000 VNĐ 420,000 VNĐ Đăng ký ngay
.me 540,000 VNĐ 570,000 VNĐ Đăng ký ngay
.eu 240,000 VNĐ 260,000 VNĐ Đăng ký ngay
.site 620,000 VNĐ 660,000 VNĐ Đăng ký ngay
.online 940,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ Đăng ký ngay
.cc 690,000 VNĐ 720,000 VNĐ Đăng ký ngay
.tel 290,000 VNĐ 310,000 VNĐ Đăng ký ngay
.name 200,000 VNĐ 210,000 VNĐ Đăng ký ngay
.gen.in 170,000 VNĐ 190,000 VNĐ Đăng ký ngay
.ind.in 170,000 VNĐ 190,000 VNĐ Đăng ký ngay
.tw 860,000 VNĐ 910,000 VNĐ Đăng ký ngay
.computer 630,000 VNĐ 670,000 VNĐ Đăng ký ngay
.land 610,000 VNĐ 650,000 VNĐ Đăng ký ngay
.company 420,000 VNĐ 450,000 VNĐ Đăng ký ngay
.academy 630,000 VNĐ 670,000 VNĐ Đăng ký ngay
.gift 400,000 VNĐ 450,000 VNĐ Đăng ký ngay
.marketing 630,000 VNĐ 670,000 VNĐ Đăng ký ngay
.media 610,000 VNĐ 630,000 VNĐ Đăng ký ngay
.website 460,000 VNĐ 490,000 VNĐ Đăng ký ngay
.zone 630,000 VNĐ 670,000 VNĐ Đăng ký ngay
.ws 490,000 VNĐ 520,000 VNĐ Đăng ký ngay

*Lưu ý chung:

– Bên trên là bảng giá dựa theo niêm yết tại Công ty Cổ phần phần mềm INET quản lý ủy thác.

+ Nếu quý khách đăng ký mua mới 1 tên miền VN, sẽ phải đóng 2 khoản phí gồm: Phí đăng ký (Lần đầu) + Phí duy trì (Năm). (Đã bao gồm VAT 10%)

+ Nếu quý khách đăng ký mua mới 1 tên miền QT, sẽ chỉ đóng 1 khoản phí gồm: Phí đăng ký mới. (Chưa bao gồm VAT 10%)

+ Nếu quý khách đã có tên miền hoặc tiếp tục gia hạn sử dụng tên miền, sẽ chỉ đóng 1 khoản phí gồm: Phí duy trì (Năm)

– Thời hạn tên miền được tính theo: /Năm.
Quý khách có thể gia hạn, hoặc đăng ký mới tên miền với thời hạn: 1 năm, 2 năm, 3 năm,… 10 năm,… Tùy theo nhu cầu của quý khách. (Phí thời hạn từng năm được gọi là Phí duy trì/Năm)

– Nếu tên miền hết hạn, quý khách có 20 ngày (đối với tên miền Việt Nam) hoặc 45 ngày (đối với tên miền Quốc Tế) để gia hạn tên miền kể từ ngày hết hạn. Nếu vượt quá thời gian trên, quý khách không gia hạn thì tên miền sẽ được tự do, và bị mất quyền quản lý tên miền đó. Người khác sẽ có quyền đăng ký mới bình thường.

Tuy nhiên, để tránh sự gián đoạn khi tên miền hết hạn, quý khách có thể gia hạn tên miền trước thời điểm khi chúng hết hạn khoảng 5 đến 15 ngày.

Công thức tính VAT 10%

Số tiền bị đánh VAT 10%: Đơn giá X 0.1

hoặc

Số tiền đã bao gồm VAT: Đơn giá X 0.1 + Đơn giá

Mọi thông tin quý khách hàng xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi [tại đây] hoặc vào trang hỗ trợ [tại đây] để tham khảo các câu hỏi có sẳn.