Bảng giá Tên Miền


TÊN MIỀN VIỆT NAM

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

TÊN MIỀN QUỐC TẾ MỞ RỘNG

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

*Lưu ý chung:

– Bên trên là bảng giá dựa theo niêm yết tại Công ty Cổ phần phần mềm INET quản lý ủy thác.

+ Nếu quý khách đăng ký mua mới 1 tên miền VN, sẽ phải đóng 2 khoản phí gồm: Phí đăng ký (Lần đầu) + Phí duy trì (Năm). (Đã bao gồm VAT 10%)

+ Nếu quý khách đăng ký mua mới 1 tên miền QT, sẽ chỉ đóng 1 khoản phí gồm: Phí đăng ký mới. (Chưa bao gồm VAT 10%)

+ Nếu quý khách đã có tên miền hoặc tiếp tục gia hạn sử dụng tên miền, sẽ chỉ đóng 1 khoản phí gồm: Phí duy trì (Năm)

– Thời hạn tên miền được tính theo: /Năm.
Quý khách có thể gia hạn, hoặc đăng ký mới tên miền với thời hạn: 1 năm, 2 năm, 3 năm,… 10 năm,… Tùy theo nhu cầu của quý khách. (Phí thời hạn từng năm được gọi là Phí duy trì/Năm)

– Nếu tên miền hết hạn, quý khách có 20 ngày (đối với tên miền Việt Nam) hoặc 45 ngày (đối với tên miền Quốc Tế) để gia hạn tên miền kể từ ngày hết hạn. Nếu vượt quá thời gian trên, quý khách không gia hạn thì tên miền sẽ được tự do, và bị mất quyền quản lý tên miền đó. Người khác sẽ có quyền đăng ký mới bình thường.

Tuy nhiên, để tránh sự gián đoạn khi tên miền hết hạn, quý khách có thể gia hạn tên miền trước thời điểm khi chúng hết hạn khoảng 5 đến 15 ngày.

Công thức tính VAT 10%

Số tiền bị đánh VAT 10%: Đơn giá X 0.1

hoặc

Số tiền đã bao gồm VAT: Đơn giá X 0.1 + Đơn giá

Mọi thông tin quý khách hàng xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi [tại đây] hoặc vào trang hỗ trợ [tại đây] để tham khảo các câu hỏi có sẳn.