Hosting Demo


Hosting Demo nhằm giúp khách hàng mới của chúng tôi nhìn thấy thực tế hơn trong việc sử dụng và quản lý hosting sau khi đăng ký thuê. Chúng tôi cung cấp tài khoản Demo quý khách tham khảo:

  • Liên kết đăng nhập quản trị Hosting: <đang cập nhật>
  • Tên đăng nhập: <đang cập nhật>
  • Mật khẩu: <đang cập nhật>

Trân trọng./
Bộ phận kỹ thuật Tin Học PQS

Bạn chưa có hosting?
Xem Bảng Giá Hosting ngay và đăng ký cho mình một hosting mới để có một dịch vụ vận hành website tốt hơn.