Hosting Demo


Hosting Demo nhằm giúp khách hàng mới của chúng tôi nhìn thấy thực tế hơn trong việc sử dụng và quản lý hosting sau khi đăng ký thuê. Chúng tôi cung cấp tài khoản Demo quý khách tham khảo:

  • Liên kết đăng nhập quản trị Hosting: cpanel.tinhocpqs.com
  • Tên đăng nhập: demo
  • Mật khẩu: demo123

Hướng dẫn:

  • Truy cập liên kết đăng nhập sử dụng
  • Chọn 1 server để đăng nhập: VPS1, VPS2, VPS3 đều được (3 server chạy song song)
  • Tại giao diện này, đây chính là giao diện quản lý của quý khách

Lưu ý:

  • Là tài khoản demo, vì vậy tất cả chức năng đều bị khóa.
  • Băng thông và Dung lượng demo (1000KB), quý khách được upload dữ liệu thử nghiệm.

Trân trọng./
Bộ phận kỹ thuật Tin Học PQS

Bạn chưa có hosting?
Xem Bảng Giá Hosting và đăng ký ngay một hosting mới để có một dịch vụ vận hành website tốt hơn.